Pàgines

divendres, 15 de novembre de 2013

ELS RECURSOS TECNOLÒGICS A LA PRIMERA INFÀNCIA

Article: “El plaer d’emprar les TIC a l’aula d’infantil”

Aquest article, ens parla d’un tema el qual ja hem fet referència en publicacions anteriors. Es tracta, de la importància que tenen les tecnologies a dins la societat i de com es troben immerses en la vida dels infants, ja que aquests neixen i creixen envoltats de tecnologies. És per això, que l’escola té l’obligació d’integrar les TIC al seu centre, i en conseqüència, a les aules, per tal de donar resposta a aquest fet.

Avui dia, ja es pot veure un clar exemple d’això, a les escoles i sobretot a dins les aules, podem trobar ordinadors i altres aparells tecnològics. Aquests, es solen utilitzar com a element lúdics, per captar certs moments de la vida de l’aula (fotografies, vídeos), projectar certes coses, etc.

En aquest article però, ens diuen que així hi tot les TIC no estan completament integrades a dins les aules, perquè només s’utilitzen en moments puntuals i no com una eina més del procés d’ensenyament – aprenentatge.

És per això, que ens ofereixen una sèrie de punt a tenir en compte per introduir l’ús de les TIC a l’aula, com per exemple: organitzar l’aula de manera que hi hagi un espai (racó) destinat a l’ordinador, crear materials multimèdia per part del docent, tenir en compte aspecte de la metodologia com són els grups de treball, etc.

Personalment, penso que és important aplicar canvis en la metodologia i en les infraestructures del centre en relació a les TIC. És un tema que es troba molt arrelat en les nostres vides, però així hi tot, crec que hi ha d’haver un equilibri en el procés d’ensenyament – aprenentatge, un equilibri entre els aprenentatges amb les tecnologies i aquells aprenentatges vivencials, que requereixen de l’exploració, la investigació i l’experimentació de l’infant.


Article: “5 claus per una bona integració de TIC en els centres educatius”

Aquest article, ens ofereix cinc claus que són necessàries per poder integrar les TIC en els centres educatius com a part dels processos d’ensenyament – aprenentatge. Aquestes són:

  •           Unes infraestructures i recursos materials suficients i de qualitat.
  •           Manteniment i una equip de suport de centre.
  •           Recursos didàctics que facilitin els aprenentatges dels estudiants.
  •           Tota la comunitat educativa ha de participar, és a dir, hi ha d’haver un consens.
  •           Formació per part del professorat tant individual com de centre.Penso que són cinc requisits bàsics perquè un centre pugui aplicar les TIC en les aules i deixar que formi part del currículum com una àrea més. És important també, que tota la comunitat educativa, juntament amb les famílies s’hi trobi implicada. Perquè tot això sigui possible, és necessari que s’elabori un Pla TIC i que aquest, es trobi a dins el PEC, de manera que es doni un convenciment del consens i la organització que s’ha establert en torn de les TIC. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada